Monday, February 21, 2011

Το Κουτάβι... | The Puppy...


The Puppy

The Puppy

The Puppy

The Puppy

The Puppy

The Puppy

The Puppy
Είδα αυτό το κουτάβι στο Μεγαλοχώρι της Σαντορίνης και το ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά...


[ENG] I saw this puppy in the village Megalochori of Santorini and it was love at the very first sight!


Creative Commons License

Κεράκια | Candles


Candles
Αυτά τα υπέροχα κεράκια φτιάχνονται και πωλούνται στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Θήρας...


[ENG] These beautiful candles are produced and can be bought in the Monastery of Prophet Elias in Santorini...


Creative Commons License

Sunday, February 20, 2011

Θαλασσοξυπνημένη... | Sea-woken...


Sea-woken...
Θαλασσοξυπνημένη, αγέρωχη
Όρθωσες ένα στήθος βράχου
Κατάστιχτου απ' την έμπνευση της όστριας
Για να χαράξει εκεί τα σπλάχνα της η οδύνη
Για να χαράξει εκεί τα σπλάχνα της η ελπίδα

[Απόσπασμα από την "Ωδή στην Σαντορίνη" του Οδυσσέα Ελύτη]


[ENG] Sea-woken, defiant, / You thrust up a breast of rock / Scored with the south wind’s inspiration / For pain to engrave its guts there / For hope to engrave its guts there [Abstract from "Ode to Santorini" of Odysseus Elytis]


Creative Commons License

Saturday, February 19, 2011

Βγήκες από τα σωθικά βροντής... | You came out of the thunder’s belly...


You came out of the thunder’s belly
Βγήκες από τα σωθικά βροντής
Ανατριχιάζοντας μες στα μετανιωμένα σύννεφα
Πέτρα πικρή, δοκιμασμένη, αγέρωχη
Ζήτησες πρωτομάρτυρα τον ήλιο
Για ν' αντικρίσετε μαζί τη ριψοκίνδυνη αίγλη
Ν' ανοιχτείτε με μια σταυροφόρο ηχώ στο πέλαγος

[Απόσπασμα από την "Ωδή στην Σαντορίνη" του Οδυσσέα Ελύτη]


[ENG] You came out of the thunder’s belly / Shuddering in the penitential clouds / Bitter stone, tested, defiant / You summoned the sun to be your first witness / To confront with you the impetuous radiance / To open out with a crusading echo in the sea [Abstract from "Ode to Santorini" of Odysseus Elytis]


Creative Commons License

Monday, February 14, 2011

Santorini - Pas de Deux | Βήματα για δύο στην Σαντορίνη
Άνεμος, ο καλύτερος χορογράφος...


[ENG] Wind, the perfect choreographer!


Creative Commons License

Σαντορίνη, το νησί του έρωτα | Santorini, the island of love


The Heart of Santorini
Η καρδιά της Σαντορίνης...


[ENG] The heart of Santorini


Creative Commons License

Saturday, February 12, 2011

Ήρθε η Άνοιξη ξανά | The Spring came back


Spring came!

Spring came!

Spring came!
Ο Χειμώνας δεν ήρθε ποτέ και η Άνοιξη είναι ήδη εδώ!


[ENG] The Winter never came and Spring is already here!


Creative Commons License

Thursday, February 10, 2011

Η τριπλή Εκκλησία | The triple church

St. Nikolas, St.Basil and Taxiarchis tripple church

St. Nikolas, St.Basil and Taxiarchis tripple church

The Steeple of Taxiarchis church

Renovated in 1664

Στο Εμπορειό της Σαντορίνης, κοντά στον "Ποταμό", βρίσκονται τρεις εκκλησιές, η μία δίπλα στην άλλη... Είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Βασίλειος, και ο Ταξιάρχης.... Πάνω στον ταξιάρχη υπάρχει μια πλάκα που λέει ότι η εκκλησία είχε ανακαινισθεί το 1664!


[ENG] In village Emporio of Santorini, there are three churches, the one next to the other. It is St. Nikolas, St. Basil and Taxiarchis church. On the wall of Taxiarchis church there is a plate that says that the church was renovated in 1664!


Creative Commons License

Friday, February 04, 2011

ΚΕΝΑΚ - Υποχρέωση Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης

Κλέαρχος Καπούτσης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Ενεργειακός Επιθεωρητής
Αττική / Πειραιάς / Κυκλάδες (Σαντορίνη)
Αρ. Μητρώου ΕΥΕΠΕΝ: 923
http://kenak.info/
Email: kkapoutsis@kenak.info
Τηλ.: 6947909107
 
Υποχρέωση Έκδοσης
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης

Με την έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), στις 30 Μαρτίου 2010, θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων για την έκδοση οικοδομικής αδείας, καθώς και η υποχρέωση διενέργειας Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Κλιματισμού.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από διαπιστευμένο, για αυτό τον λόγο, ενεργειακό επιθεωρητή, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Η έκδοση Π.Ε.Α. κτιρίου είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη ενός κτιρίου, η οποία απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου ή μετά την ριζική ανακαίνιση του. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος κατά την πώληση ή την μίσθωση του κτιρίου να διαθέσει το πιστοποιητικό αυτό στον αγοραστή ή τον μισθωτή, αντίστοιχα. Ο ιδιοκτήτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή εάν το ακίνητο πωληθεί βάσει σχεδίων. Αντιθέτως, πρέπει να εκδοθεί και να προσκομιστεί μετά την πλήρη αποπεράτωση του κτιρίου. Το ανώτατο όριο ισχύος του πιστοποιητικού είναι τα δέκα έτη και εκδίδεται από διαπιστευμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ενεργειακούς επιθεωρητές. Το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/. Στο υπουργείο τηρείται αρχείο ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Για κτίρια μεικτής χρήσης το πιστοποιητικό εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε βασική κατηγορία χρήσης.

Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξης αγοραπωλησίας πλήρως αποπερατωμένου ακινήτου είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την εγκυρότητα του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων, να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού και να προσαρτήσει το ειδικό έντυπο που εκδίδεται για αυτό τον λόγο από το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα και περιέχει τα βασικά στοιχεία του πιστοποιητικού.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης είναι υποχρεωτική από τις 9 Ιανουαρίου 2011 σε περίπτωση πώλησης-αγοράς κτιρίου και πώλησης-αγοράς τμήματος κτιρίου, καθώς και για την ενοικίαση ενιαίου κτιρίου. Από τις 9 Ιουλίου του 2011, η έκδοση πιστοποιητικού θα είναι υποχρεωτική και για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου, είτε για κατοικία, είτε για επαγγελματική στέγη. Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι η υποχρέωση θα ισχύει για νέες συμβάσεις και όχι για ανανεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων.

Επιθεώρηση Λεβήτων

Επιθεώρηση στους λέβητες κτιρίων που θερμαίνονται με ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια για λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από 20 έως 100kW, και κάθε δύο χρόνια για μεγαλύτερη από 100 kW ή τέσσερα χρόνια εάν θερμαίνονται με αέριο καύσιμο. Ο διαπιστευμένος επιθεωρητής συντάσσει έκθεση στην οποία διατυπώνονται οδηγίες και συστάσεις για τη ρύθμιση, συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση του λέβητα, αν συντρέχει τέτοιος λόγος.

Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού με ισχύ ανώτερη των 12kW θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε πέντε έτη. Ο διαπιστευμένος επιθεωρητής συντάσσει έκθεση στην οποία αξιολογούνται οι εγκαταστάσεις και διατυπώνονται κατάλληλες οδηγίες και συστάσεις για την βελτίωση ή την αντικατάσταση του κλιματισμού, εάν αυτό απαιτείται.

Κόστος Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Η ελάχιστη αμοιβή για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για μη κατοικίες, είναι 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικό, για κτίρια έως 1000 τετραγωνικά, και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ. Για μεγαλύτερα κτίρια, η ελάχιστη αμοιβή είναι 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικό για τα πρώτα 1000 τετραγωνικά και 1,5 ευρώ για τα υπόλοιπα, Οι αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρήσεων, όπως προβλέπεται από τον νόμο, θα εισπράττονται από τους επιθεωρητές μέσω της έκδοσης από το ΤΕΕ εντολής πληρωμής για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων με χρήση κατοικίας, όταν η έκδοση του πιστοποιητικού αφορά το σύνολο του κτιρίου, η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται σε 1,0 ευρώ το τετραγωνικό και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 ευρώ. Αν η έκδοση πιστοποιητικού αφορά μία ξεχωριστή ιδιοκτησία, η ελάχιστη αμοιβή είναι 2,0 ανά τετραγωνικό, και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ. Για μονοκατοικίες, η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τετραγωνικό και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση είναι ότι αυτός που αναθέτει στον ενεργειακό επιθεωρητή την έκδοση πιστοποιητικού έχει την δυνατότητα παραδόσει τα αρχιτεκτονικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια, όπως έχουν κατασκευαστεί, καθώς και πληροφορίες για το ακίνητο, την χρήση του, την κατασκευή του και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον ενεργειακό επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το κόστος ενεργειακής επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης είναι 150 ευρώ για συνολική ισχύ 20-100kW, και 250 ευρώ για συνολική ισχύ πάνω από 100kW. Στις τιμές αυτές υπάρχει προσαύξηση 20% αν οι εγκαταστάσεις είναι παλαιότερες των 15 ετών.

Το κόστος επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού είναι 300 ευρώ για συνολική ψυκτική ισχύ 12-100kW, και 500 ευρώ για άνω των 100kW.

Οι αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρήσεων θα εισπράττονται από τους επιθεωρητές μέσω της έκδοσης από το ΤΕΕ εντολής πληρωμής για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής αδείας κάθε κτιρίου, νεοανεγειρόμενου ή αναικαινιζόμενου ριζικά, με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τετραγωνικών. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, με βάση τον νόμο, ριζική ανακαίνιση νοείται η ανακαίνιση της οποίας το συνολικό κόστος της υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η αξία του οικοπέδου.

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο που θα υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις παραθεριστικές κατοικίες, καθώς, επίσης, στις περιπτώσεις της αναθεώρησης υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα οικοδομικές εργασίες, καθώς και της προσθήκης άνω των 50 τετραγωνικών, είτε σε ύψος ή σε επέκταση. Στην περίπτωση, μάλιστα, που η προσθήκη αφορά χώρους που είναι λειτουργικά εξαρτώμενοι από την υφιστάμενη οικοδομή, τότε η υποχρέωση για εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης αφορά το σύνολο της οικοδομής. Επιβάλλεται, επίσης, και σε κάθε περίπτωση αλλαγής χρήσης ενός κτιρίου.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν αποτελεί μόνο μία τυπική απαίτηση του νόμου, αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου. Για αυτό και ο νόμος προβλέπει η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης να συνυπογράφεται από δύο ή περισσότερους μηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων.


Creative Commons License

Ο ισπανικός χορός της Μερσέντες | Spanish dance of Mercedes


Spanish dance of Mercedes


Ο ισπανικός χορός της Μερσέντες...


[ENG] Spanish dance of Mercedes


Creative Commons License

Έρωτας | Amor


Amour


Έρωτας...


[SPA] Amor...


Creative Commons License